Museo Del Mar Y Del Sal

Torreviejan kaupungin omistama Museo del Mar y de la Sal, Meren ja suolan museo, sijaitsee osoitteessa C:/Patricio Pérez, 10.

Museo on perustettu 1.2.1955. Kun merenkulku ja suolan haihduttaminen ja laivaus on ollut merkittävä osa Torreviejan kaupungin historiaa, päätettiin sitä koskevaa aineistoa ja esineistöä alkaa kerätä talteen. Monet yksityiset kaupunkilaiset ovat lahjoittaneet esineitä museon kokoelmiin.

Museon nykyinen sijaintipaikka on tilapäinen. Tarkoituksena on rakentaa museolle tilavat ja edustavat tilat Eras de la Sal -kalliolle satamaan eli paikkaan, josta paljon suolaa on aikojen kuluessa kuljetettu pois kaupungista. Rakennustyö on vuonna 2010 jo meneillään.

Torreviejasta ei ole tehty merkittäviä arkeologisia löytöjä. Kaupunki on itse asiassa varsin nuori, sillä asutus on perustettu vasta 1700-luvun loppuvuosina. Kun koko rannikko on kuitenkin ollut jo Rooman vallan aikoina merkittävä satamarannikko, on alueelta löydetty lyijystä tehtyjä laivaheloja, viiniruukkuja ja kiviankkureita, jotka ovat ensimmäiseltä vuosisadalta eKr, samoin foinikialaisiin laivoihin kuuluneita ankkureita niinikään ensimmäiseltä vuosisadalta eKr. Nämä löydöt on tehty La Matan, El Salaretin ja Punta Priman rannoilta.

Suolan teollinen valmistus on alkanut La Matan alueella jo vuonna 1491. Vuonna 1795 annettiin määräys nykyisen Laguna de Torreviejan alueen raivaamisesta ja valmistamisesta suolanhaihduttamoksi ja vuonna 1802 nämä valmistelut oli tehty ja suolanhaihdutus saattoi alkaa. Museossa on esillä runsaasti esineistöä, jota aiemmin tarvittiin suolan haihduttamisessa, kokoamisessa, puhdistamisessa, varastoinnissa ja kuljettamisessa.

Kalastus, samoin kuin muutkin mereen liittyvät ammatit, ovat aina olleet merkittäviä Torreviejalle. Museoon on sen vuoksi koottu suuri määrä työkaluja ja materiaaleja, joita on tarvittu kalastusverkkojen tekemiseen ja kunnossapitoon, itse kalastukseen ja kalojen käsittelyyn. Torrevieja oli 1900-luvun alkupuolella eräs rannikon merkittävimmistä kalasatamista.

Museossa on merkittävä kokoelma suolalaivojen pienoismalleja. Siellä on myös esillä merenkäyntiin liittyvää navigointiesineistöä. Niistä voidaan mainita mm. sekstantti (paikanmääritin, joka perustui kulmamääritykseen horisontin ja tähtien välillä. Englantilainen Campbell rakensi ensimmäisen sekstantin vuonna 1757), lokikirjat, teleskooppi, barometri (ilmanpaineen mittari) ja goniometri (aaltojen korkeuden mittari). Niinikään siellä on kokoelma purjeiden valmistukseen liittyvää esineistöä, samoin monien paikallisten laivatelakoiden ja veneveistämöiden käyttämiä puuntyöstölaitteita.

Erityisen ihastuttavia ovat suolasta tehdyt koriste-esineet, joita museossa on lukuisia. Museo tekee yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa, jotta suolalla koristelun taito ei pääse alueella unohtumaan. Joka vuosi museossa valmistetaan oppilastöinä lukuisa määrä suolakiteistä tehtyjä pieniä laivoja.


suolamuseo_1.jpg
suolamuseo_2.jpg
suolamuseo_3.jpg
suolamuseo_4.jpg
suolamuseo_5.jpg
suolamuseo_6.jpg
suolamuseo_9.jpg
suolamuseo_10.jpg

Museo Del Mar Y Del Sal sijainti kartalla:

sij_suolamuseo.jpg